Tietoa ammattilaisille

Erityisryhmät

Palveluja ja tietoa viittomakielisille​

Terapiapalveluja viittomakielisille

Palveluja kehitysvammaisille​

Kehitysvammaisten mielenterveyshäiriöt - mitä etsitään ja miten hoidetaan?

Kehitysvammaisen lapsen ja nuoren palveluketju (Hyvinkään sairaanhoitoalue) Linkki Väärin!!!

Mieli myllertää. Julkaisu kehitysvammaisten henkilöiden mielenterveydestä. Virpi Hongisto ja Anne Repo 2009. Kehitysvammaisten Tukiliitto.

Verneri.net / Mielenterveyskuntoutus

Palveluja näkövammaisille​

Nuorisotoiminta - Näkövammaisten Keskusliitto ry

Askel (Tarina tavallisista nuorista, Roosasta ja Niinasta, joiden elämässä mukana kulkee näkövamma)

Palveluja maahanmuuttajille​​

Maahanmuutto (Suomen mielenterveysseura) 

Monika-Naisten tavoitteena on turvallinen ja moniarvoinen arki kaikille. Palvelumme tukevat maahan-muuttajanaisten ja -lasten hyvinvointia ja aktiivista kansalaistoimintaa ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Inkerikeskus (Inkerikeskus ry on toimintakeskus entisen Neuvostoliiton alueelta tulleille paluumuuttajille).

Spinnu on kohdennetun nuorisotyön toimintaa, jonka erityisenä painopistealueena ovat 12 - 15 -vuotiaat nuoret, joiden juuret ovat entisen Neuvostoliiton alueella.​​

Muita palveluita​

Selvitys kidutettujen ja vaikeasti traumatisoituneiden turvapaikanhakija- ja pakolaislasten ja -nuorten määrästä sekä heidän psykiatristen palvelujen tarpeestaan.

Huumeasiaa selkokielellä (Papunet)

Invalidiliiton Ihan sama -asennekampanja

Tietoa eri kielillä​

Tietoa päihdepalveluista kuudella kielellä (Päihdelinkki)​​

Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua