​Perinteisen "kasvokkain" tapahtuvan nuoren tukemisen- ja hoitamisen rinnalle on tullut monia teknologiaan pohjautuvia vaihtoehtoja. Suosituimpia ja tunnetuimpia näistä ovat erilaiset netin välityksellä tapahtuvat tuki- ja hoitomuodot. Monet eri toimijat tarjoavat mm. chatti- ja tekstiviestipalveluja. Näiden välityksellä nuori saa hyvin matalan kynnyksen tukea ja apua, usein myös anonyymisti. Näitä palveluja voi käyttää tietokoneella tai mobiililaitteella (älypuhelimet, taulutietokoneet).  

Tulevaisuudessa tulevat yleistymään myös erilaiset "nettiterapiat" tai niihin rinnastettavat tukiohjelmat, jotka toimivat netin välityksellä. Käytännössä nuori tekee nettiohjelman välityksellä tiettyjä oireeseensa/ongelmaansa liittyviä tehtäviä, saa palautetta terapeutilta ja voi myös lähettää hänelle sähköisesti viestejä tai ottaa esimerkiksi videoyhteyden terapeuttiin.  

Videokuvan käyttö hoitamisen- ja tukemisen apuvälineenä on myös vielä melko vähäistä suomessa, mutta sekin tulee tulevaisuudessa yleistymään. Tällä hetkellä on jo olemassa monia sovelluksia joiden välityksellä ammattihenkilöt saavat videoyhteyden toisiinsa ja näissä tapaamisissa voi olla myös nuori tai perheenjäseniä mukana. Videoyhteyden saa tulevaisuudessa myös yhä useammin mobiililaitteeseen ja näin ammattihenkilö tai nuori ei ole sidottu mihinkään tiettyyn paikkaan tapaamisen aikana.