Vuxna » Hjälp 24/7 » Päijänne-Tavastland » Pages » Kärkölä

Kärkölä

Hälsostation
Brådskande vård kl. 8-16 
Om du behöver akutvård, ta kontakt med din egen hälsostation.

Akut 24
Samjourscentralen i Päijänne- Tavastland ger brådskande vård dygnet runt i akuta sjukdomsanfall, skador eller i fall där en långvarig sjukdom har blivit värre.

Päijänne-Tavastlands centralsjukhus
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahtis
Tfn. (03) 819 2385 du styrs till rätt vårdinstans dygnet runt.