Lahtis

I Lahtisområdet gör vårdpersonalen vid tjänsten Hälsorådet (fi. Terveysneuvo) en bedömning av vårdbehovet och behovet av brådskande vård och styr därefter patienten vidare vid behov.

Hälsorådet
I Hälsorådets telefontjänst ger en sjukskötare eller en hälsovårdare råd i frågor som rör hälsa och sjukdom. Öppettider: Vardagar kl. 7.3020, veckoslut och helgdagar 7.3015.
Tfn (03) 818 9120 / sjukskötare

Hälsostationerna
Brådskande vård kl 8-16 
Om du behöver akut vård vid sjukdom eller olycka, ta kontakt med din egen hälsostation.

Akut 24
Samjourscentralen i Päijänne- Tavastland ger brådskande vård dygnet runt i akuta sjukdomsanfall, skador eller i fall där en långvarig sjukdom har blivit värre.

Päijänne-Tavastlands centralsjukhus
Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahtis
Tfn. (03) 819 2385, du styrs till rätt vårdinstans dygnet runt