Vuxna » Hjälp 24/7 » Österbotten » Pages » default

Österbotten

​Här får du information om de tjänster som har öppet varje dag 24 timmar om dygnet i kommunerna i Österbotten. Välj din kommun från listan här intill.

Psykiatriska jouren
Psykiatrins dejourerande sjukskötare svarar dygnet runt, tfn 040 516 2174.

Socialjouren i Österbotten
Brådskande socialservice 24 timmar i dygnet, tfn (06) 325 2347. Till socialjouren hör brådskande krissituationer som kräver omedelbara åtgärder av sociala myndigheter, som t.ex. barnskydd eller annan allvarlig familjekris.