Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Akuutit-Palvelut-Espoo

Esbo

Tjänster vid hälsocentralen

Brådskande vård kl. 8-16
Om du behöver akutvård i samband med sjukdom eller olycka, ta kontakt med din egen hälsostation.
I nödfall kan du komma till hälsostationen utan att ringa på förhand.
 
Brådskande vård på kvällar, veckoslut och helgdagar.
Esbobor som behöver brådskande hjälp kan söka sig till följande jourer:
Åbovägen 150, Esbo
Tfn (09) 4711
 
Haartmansgatan 4, byggnad 12
Tfn (09) 310 5018 (växel)
Jourpoliklinik tfn (09) 3106 3231 
 
Lappviksgatan 16, byggnad 15 C
Tfn (09) 310 6611 (växel)
Jourpoliklinik tfn (09) 310 67204
 
Sjukhusgatan 1, Vanda
Tfn (09) 471 67060

Social- och krisjouren i Esbo har jourhavande verksamhet dygnet runt. Verksamheten består av social- och krisjour i Esbo och Grankulla samt barnskyddsjour i Kyrkslätt utanför tjänstetid.
Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo
Social- och krisjouren nås dygnet runt på numret (09) 816 42439.

Du kan alltid ringa hälsorådgivningen på numret (09) 10023 när du behöver information om hälsovårdstjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall. Numret är i bruk varje dag 24 timmar i dygnet och rådgivningen är professionell och konfidentiell. 
 
Omatila är en tjänst med låg tröskel och finns till för Esbobor som har upplevt närståendevåld, som upplever våld i hemmet eller är rädda för att bli utsatta för närståendevåld. Behovet av stöd på grund av närståendevåld kan variera och därför beaktas kundens önskemål, behov och situation. Tjänsten kan bland annat erbjuda klienten stöd i att känna igen våldsamt beteende, att frigöra sig från våldsamma relationer och metoder för att gå vidare. Tjänsten erbjuder även krisboende.
 
Rådgivning med låg tröskel och stöd utan tidsbeställning är en central del av tjänsten. Du får vara anonym. Tfn 043 825 0535 (24 h i dygnet)