Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Akuutit-palvelut-Helsinki

Helsingfors

Hälsocentraljourer
Brådskande vård kl. 8-16
Om du behöver akutvård i samband med sjukdom eller olycka, ta kontakt med din egen hälsostation. I nödfall kan du komma till hälsostationen utan att ringa på förhand.

Brådskande vård på kvällar, veckoslut och helgdagar
Helsingforsbor som behöver brådskande hjälp kan söka sig till följande jourer:

Hälsocentraljouren vid Haartmanska sjukhuset
Haartmansgatan 4, byggnad 12
Tfn (09) 310 5018 (växel)
Jourpoliklinik tfn (09) 3106 3231 

Hälsocentraljouren vid Maria sjukhus
Lappviksgatan 16, byggnad 15 C
Jourpoliklinik tfn (09) 310 67204

Vid allvarliga sjukdomsfall kan Helsingforsbor söka sig till hälsocentraljourerna vid Jorv och Pejas, under vardagar mellan 16 o 08 och på helgdagar dygnet runt.

 

Hälsocentraljouren vid Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo, Tfn (09) 4711

Hälsocentraljouren vid Pejas sjukhus
Sjukhusgatan 1, Vanda, tfn (09) 471 67060

Nattetid kl. 22-8 dejourerar poliklinikerna vid Haartmanska sjukhuset och Maria sjukhus.

 

Hälsorådgivning 10023
Du kan alltid ringa hälsorådgivningen på numret (09) 10023 när du behöver information om hälsovårdstjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall. Numret är i bruk varje dag 24 timmar i dygnet och rådgivningen är professionell och konfidentiell.

Tfn (09) 10023

 

Psykiatrisk jour
Enheten för psykiatrisk jour vid Aurora sjukhus ger omedelbar psykiatrisk första hjälp dygnet runt. Det rekommenderas att man har en remiss, men är inte nödvändigt i brådskande fall.

Nordenskiöldsgatan 20, byggnad 14, 00250 Helsingfors
Tfn 09- 310 65721


Psykiatrisk rådgivning per telefon

Rådgivningen per telefon är i första hand avsedd för dem som inte ännu har ett vårdförhållande till någon vårdplats. Linjen är öppen måndag – fredag mellan kl. 8 och 15, övriga tider ges rådgivning av Auroras jourenhet, som nås på samma nummer.

Tfn 09- 310 65721


Krisjour
Krisjouren i Helsingfors ger akut krishjälp till Helsingforsbor och till personer i Helsingfors som behöver hjälp, alla dagar 24 timmar i dygnet. Personalen vid krisjouren ger mental första hjälp i traumatiserande kriser. Hjälp fås per telefon, hemma hos kunden, på krisjourens kontor, vid sjukhuset och vid olycksplatsen. Krisjouren hjälper kunden i det akuta skedet och bedömer behovet av fortsatt hjälp och hjälper till att ordna den.  Till Helsingfors krisjours uppgifter hör även att vara i beredskap inför en eventuell storolycka, som ökar behovet av psykosocialt stöd.

Tfn 09-310 44 222


Socialjour
Du kan ta kontakt med socialjouren om du behöver brådskande bedömning av ditt liv gjord av en socialarbetare utanför tjänstetid, om du är orolig för ett barns välmående eller om du är orolig för hur en annan persons klarar sig. Under tjänstetid får du främst hjälp vid familjecentret på ditt område eller vid servicepunkten för socialrådgivning eller socialarbete.

Tfn 020 696006


Tillnyktringsstation
Tillnyktringsstationen erbjuder kortvarig möjlighet till återhämtning för personer som har använt olika rusmedel.

Tölö tävlingshall, Paavo Nurmis gränd 1, 00250 Helsingfors
Tfn 09- 310 80095

 

Sandudds servicecentral 
Sanduddsgatans servicecentral bedriver verksamhet som riktar sig till bodstadslösa. Servicecentralen har öppet dygnet runt och försöker förbättra livskvaliteten för bostadslösa Helsingforsbor, som är i en svag ställning. 

Sanduddsgatan 5 B, 00100 Helsingfors
Tfn 09- 3104 011Huvudstadens skyddshem
Skyddshemmet erbjuder en kortvarig skyddsplats för personer som omöjligt kan stanna i hemmet på grund av våld, hot eller rädsla. Man kan komma till skyddshemmet vid vilket klockslag som helst, ensam eller med barn.

Steniusvägen 20, 00320 Helsingfors
Tfn 09-4777 180


Skyddshemmet Mona
Skyddshemmet Mona erbjuder skydd åt invandrarkvinnor- och barn som är omedelbar livsfara på grund av våld inom familjen, tvångsäktenskap, hedersrelaterat våld eller människohandel.

Tfn 09-692 2304

 


De ungas skyddshem
Skyddshemmen för unga är menade för 12 – 19- åriga ungdomar och deras familjer. I de ungas skyddshem finns det alltid en objektiv vuxen, som man kan prata med om något inte riktigt känns okej. Vid behov kan skyddshemmet även erbjuda en tillfällig sovplats.

Nylandsgatan 32 A, 00120 Helsingfors
Tfn 09- 622 4322 

 
Rådgivning per telefon åt användare av rusmedel och deras anhöriga samt åt personer som i sitt arbete möter rusmedelsanvändare.
Tfn 0800 900 45