Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Hyvinkää

Hyvinge

Tjänster vid hälsocentralen
Brådskande vård kl. 8-16
Om du behöver akutvård i samband med sjukdom eller olycka, ta kontakt med din egen hälsostation.

I nödfall kan du komma till hälsostationen utan att ringa på förhand.

Brådskande vård på kvällar, veckoslut och helgdagar
Vid jouren behandlas sådana patienter vars sjukdom behöver akutvård, och vars vård inte kan senareläggas. Anmälningen till jouren sker på plats.

Jouren vid Hyvinge sjukhus
Sjukhusgatan 1, 05850 Hyvinge
Tfn 019-45875700​
 
Socialjour
Mellersta Nylands socialjour svarar för brådskande socialtjänster som kommuninvånarna och sådana som tillfälligt vistas på kommunens område behöver utanför tjänstetid. Mellersta Nylands socialjour sköter akuta och brådskande barnskyddsfall eller krävande fall där vuxna är i behov av socialarbetstjänster, däremot inte utkomststöd.
 
Under tjänstetid måndag – torsdag kl. 8-15 och fredag kl. 8-13.
Vid brådskande fall, ring tfn 0400 563 842
Utanför tjänstetid kan du ta kontakt med Mellersta Nylands socialjour via nödcentralen på numret 112
 
 
Krishjälpen i Hyvinge erbjuder hjälp i olika livskriser, exempelvis i problem som rör mänskliga relationer eller uppfostran. En kris kan också orsakas av att man själv eller någon närstående insjuknar allvarligt, skiljsmässa eller en annan svår livssituation, där de tidigare erfarenheterna och handlingsmodellerna inte längre räcker till för att förstå och bearbeta problemen. Krishjälpen är kortvarig, 1-5 gånger erbjuds.
 
Du kan få krishjälp genom att boka en tid per telefon via Hyvinge Kriscentral. Du får vara anonym och du behöver inte ha en remiss. Tjänsten är gratis. Tjänsten erbjuds åt invånare i Hyvinge, Riihimäki, Nurmijärvi, Hausjärvi, Loppis och Tusby.
 
Måndag och torsdag kl. 12-14. Du kan också ringa på tisdagar då frivillig, utbildad personal har telefonjour kl. 16.30-19.30.
Telefonjour och tidsbeställning på numret 0400 755 284​

​​