Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Kirkkonummi

Kyrkslätt

Brådskande vård kl. 8-22 vid hälsostationen i Kyrkslätts centrum
Tjänstevägen 1, 02400 Kyrkslätt
Tfn 09 - 2968 3400
 
Hälsostationerna i Masaby och Veikkola har ofta så kallade akuttider dagtid. Det lönar sig för invånare på dessa områden att fråga efter dessa tider vid hälsostationen innan de söker sig till akutmottagningen i centrum. Vid hälsostationen i centrum vårdas alla som behöver brådskande vård i första hand centraliserat vid akutmottagningen.
 
Brådskande vård på kvällar, veckoslut och helgdagar
Kyrkslättbor som behöver brådskande hjälp kan söka sig till följande jour: 
Åbovägen 150, Esbo
Tfn (09) 4711  

 

Hälsorådgivning 10023
Du kan alltid ringa hälsorådgivningen på numret (09) 10023 när du behöver information om hälsovårdstjänster eller vårdanvisningar i sjukdomsfall. Numret är i bruk varje dag 24 timmar i dygnet och rådgivningen är professionell och konfidentiell.