Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Lohja

Lojo

Jouren vid Lojo hälsostation

Hälsostationerna i Lojo finns i centrum, Pusula, Tallbacka, Routio, Tynnismalm och Virkby. Tynnismalms hälsostation har jourmottagning utanför tjänstetid. Hälsostationerna har öppet vardagar måndag, tisdag och torsdag kl. 8–16, onsdag och fredag  kl. 8–14. Tid beställer man hos skötaren i det egna området. 

 
Socialjour
 
Socialjouren ansvarar för organiseringen av brådskande socialjourstjänster, i första hand utanför tjänstetid, för invånare i avtalskommunerna Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt för personer som vistas inom kommunernas område.
 

Utanför tjänstetid arbetar socialjouren i akuta lägen med uppgifter inom socialvården som ansvarsområde. Kontakta socialjouren i situationer som kräver omedelbar intervention när det gäller barnskydd, familjevåld eller våld i en parrelation.

Socialjouren utom tjänstetid står till tjänst vardagar kl. 16.00–8.00 samt veckoslut och helger dygnet runt.

Kontakt med socialjouren fås via nödcentralen, tfn 112.