Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Mäntsälä

Mäntsälä

Tjänster vid hälsocentralen
Brådskande vård kl. 8-22
Om du behöver akutvård i samband med sjukdom eller olycka, ta kontakt med din egen hälsostation.
I nödfall kan du komma till hälsostationen utan att ringa på förhand. 

Jour
Nattjour för Mäntsäläbor och Kellokoskibor vid Hyvinge sjukhus alla dagar kl. 22-08
Sjukhusgatan 1, 05850 Hyvinge
Tfn (019) 4587 2261 eller (019) 4587 2260

 

Socialjour
Socialjouren erbjuder socialtjänster utanför tjänstetid speciellt i fall som rör barnskydd (innehåller inte ekonomiskt stöd).

Under tjänstetid sköts jouren av kommunens socialarbetare.

Kontakt med socialjouren utanför tjänstetid sker via nödcentralen på numret 112.