Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Nurmijärvi

Nurmijärvi

 

Hälsocentraljour

Brådskande vård kl. 8-22
Jouren är belägen vid hälsocentralen i kyrkobyn och är öppen varje dag kl. 8-22. Jouren riktar sig till patienter som behöver brådskande vård.

Om du insjuknar akut under en vardag, ta kontakt med din egen hälsostation kl. 8-15. Du kan även ringa hälsorådgivningen på numret (09) 2500 3295 kl. 8-15. Kvällstid 15-22, på veckoslut och helger kl. 8-22, får du kontakt med jouren på numret (09) 2500 3378 eller genom att komma till hälsocentralen före kl. 22.
 
Brådskande vård kvällar, veckoslut och helger 
Nurmijärvibor i behov av brådskande vård kan söka sig till följande jour:
 
Hyvinge sjukhus
Sjukhusgatan 1, 05850 Hyvinge​
Tfn 019-458 5701
 

 

Mellersta Nylands socialjour

Akuta barnskyddsanmälningar via kommunens växel under tjänstetid på tfn (09) 250 021 Måndag – torsdag
8.00-15.00 och fredag  8.00-13.00.
 
Socialjouren utanför tjänstetid ordnas i samarbete med kommunerna Träskända, Kyrkslätt, Kervo, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby och Vichtis och Hyvinge stad. Mellersta Nylands socialjour ansvarar för brådskande socialtjänster som kommuninvånarna och sådana som tillfälligt vistas på kommunens område behöver utanför tjänstetid. Mellersta Nylands socialjour sköter akuta och brådskande barnskyddsfall eller krävande fall där vuxna är i behov av socialarbetstjänster, däremot inte utkomststöd.
 
Utanför tjänstetid får kommuninvånarna kontakt med Mellersta Nylands socialjour via nödcentralen på numret 112
 
 
Krishjälpen i Hyvinge erbjuder hjälp i olika livskriser, exempelvis i problem som rör mänskliga relationer eller uppfostran. En kris kan också orsakas av att man själv eller någon närstående insjuknar allvarligt, skiljsmässa eller en annan svår livssituation, när de tidigare erfarenheterna och handlingsmodellerna inte längre räcker till för att förstå och bearbeta problemen. Krishjälpen är kortvarig, 1-5 gånger erbjuds.

Du kan få krishjälp genom att boka en tid per telefon via Hyvinge Kriscentral. Du får vara anonym och du behöver inte ha en remiss. Tjänsten är gratis. Tjänsten erbjuds åt invånare i Hyvinge, Riihimäki, Nurmijärvi, Hausjärvi, Loppis och Tusby.

Telefontiden för Hyvinge kriscentral:
Måndag och torsdag kl. 12-14. Du kan också ringa på tisdagar då frivillig, utbildad personal har telefonjour kl. 16.30- 19.30.
Telefonjour och tidsbeställning på numret 0400 755 284​​