Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Siuntio

Sjundeå

Hälsocentraljour  

Under tjänstetid kl. 08.00-16.00.  Tidsbeställning till hälsovårdscentralen under vardagar per telefon kl. 8 – 10 och 12.30 – 13.30. Adress: Charlotta Lönnqvists väg 5, 02580 Sjundeå

Västra mottagningen, läkare - skötare  tfn. (09) 2606 1432
Östra mottagningen, läkare - skötare  tfn. (09) 2606 1430

Hälsocentraljouren utanför tjänstetid. Under vardagar kl. 16 – 08 samt veckoslut och helger dygnet runt för personer som är i behov av brådskande undersökning och vård på Tynnismalms hälsovårdscentral vid Lojo sjukhus.
Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo. Tfn. (019) 369 2900.

Socialjour​
 
Socialjouren ansvarar för organiseringen av brådskande socialjourstjänster, i första hand utanför tjänstetid, för invånare i avtalskommunerna Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis samt för personer som vistas inom kommunernas område.
 

Utanför tjänstetid arbetar socialjouren i akuta lägen med uppgifter inom socialvården som ansvarsområde. Kontakta socialjouren i situationer som kräver omedelbar intervention när det gäller barnskydd, familjevåld eller våld i en parrelation.

Socialjouren utom tjänstetid står till tjänst vardagar kl. 16.00–8.00 samt veckoslut och helger dygnet runt.

Kontakt med socialjouren fås via nödcentralen, tfn 112.