Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Tuusula

Tusby

Tjänster vid hälsocentralen ​

Brådskande vård kl. 8-22

Om du behöver akutvård i samband med sjukdom eller olycka, ta kontakt med din egen hälsostation.
I nödfall kan du komma till hälsostationen utan att ringa på förhand.
Nattjour varje dag kl.22-08 
Hyvinge sjukhus
Sjukhusgatan 1, 05850 Hyvinge 
Tfn 019 - 4587 5700
 

Mellersta Nylands socialjour​

Mellersta Nylands socialjour ansvarar för brådskande socialtjänster som kommuninvånarna och sådana som tillfälligt vistas på kommunens område behöver utanför tjänstetid. Mellersta Nylands socialjour sköter akuta och brådskande barnskyddsfall eller krävande fall där vuxna är i behov av socialarbetstjänster, däremot inte utkomststöd.

Utanför tjänstetid får kommuninvånarna kontakt med Mellersta Nylands socialjour via nödcentralen på numret 112, måndag-torsdag från kl. 15.00 och fredag från kl. 13.00.

Kommunerna ansvarar själva för ingripandet i de fall som kräver brådskande socialvård under tjänstetid (måndag – torsdag kl. 8-15 och fredag kl. 8-13).

Krishjälp i Hyvinge                                                                                                                           Krishjälpen i Hyvinge erbjuder hjälp i olika livskriser, exempelvis i problem som rör mänskliga relationer eller uppfostran. En kris kan också orsakas av att man själv eller någon närstående insjuknar allvarligt, skiljsmässa eller en annan svår livssituation, där de tidigare erfarenheterna och handlingsmodellerna inte längre räcker till för att förstå och bearbeta problemen. Krishjälpen är kortvarig, 1-5 gånger erbjuds.

Du kan få krishjälp genom att boka en tid per telefon via Hyvinge Kriscentral. Du får vara anonym och du behöver inte ha en remiss. Tjänsten är gratis. Tjänsten erbjuds åt invånare i Hyvinge, Riihimäki, Nurmijärvi, Hausjärvi, Loppis och Tusby.

Telefontiden för Hyvinge kriscentral:
Måndag och torsdag kl. 12-14. Du kan också ringa på tisdagar då frivillig, utbildad personal har telefonjour kl. 16.30- 19.30.
Telefonjour och tidsbeställning på numret 0400 755 284

 

 

​