Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » Vantaa

Vanda

Hälsocentraljouren i Vanda

Jourpolikliniken i Vanda sköter patienter som är allvarligt sjuka och kräver brådskande vård dygnet runt. I nödfall ringer man numret 112, där nödcentralen bedömer behovet av ambulans.
 
Brådskande vård på kvällar, veckoslut och helgdagar 
Vandabor som behöver brådskande hjälp kan söka sig till följande jourer:
 

Sjukhusgatan 1, 01400 Vanda. Ingång vid jourpoliklinik, hälsocentraljour:                                          Tfn. (09) 471 67060 

Hälsocentraljouren vid Jorvs sjukhus
Åbovägen 150, Esbo
Tfn. (09) 4711 
 
Haartmansgatan 4, byggnad 12
Tfn. (09) 310 5018 (växel)
Jourpoliklinik tfn. (09) 3106 3231 
 
Lappviksgatan 16, byggnad 15 C
Tfn. (09) 310 6611 (växel)
Jourpoliklinik tfn. (09) 310 67204

 

Social- och krisjour

Till socialjourens uppgifter hör akuta krissituationer som kräver omedelbart ingripande av socialmyndigheterna, såsom exempelvis när någon blir utsatt för våld, vid dödsfall eller när man själv eller en närstående insjuknar allvarligt.

Tfn. 09-839 24005 dygnet runt 

 
Du kan alltid ringa hälsorådgivningen på numret (09) 10023 när du behöver information om hälsovårdstjänster eller vårdanvisningar vid sjukdomsfall. Numret är i bruk varje dag 24 timmar i dygnet och rådgivningen är professionell och konfidentiell.

Tfn. 09-10023