Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » inkoo

Ingå

 
Akuta fall
kl. 8—16 tfn 09 295 15 501 (ingen tidsbeställning). Övriga tider fås på detta nummer information om läkarjouren. Besöksadress: Strandvägen 6, 10210 Ingå
 
Läkarjour utanför tjänstetid
Vardagar och veckoslut kl. 16—08 samt dygnet runt på helgdagar för patienter i akut behov av undersökning och vård:
Västra Nylands sjukhus/Samjour
Östra Strandgatan 9, Ekenäs
tfn 019 224 2890
 
Lojo sjukhus/Hälsocentraljour
Sjukhusvägen 8, Lojo
tfn 019 369 2900