Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » loviisa

Lovisa

Öppet vardagar 8—16. Öhmansgatan 4, 07900 Lovisa, tfn 019 5051 300. 
Övriga tider tas akuta fall emot i Kotka eller Borgå. 
 
Måndag—fredag
kl. 16—22 Borgå sjukhus, hälsocentraljour eller Kymmenedalens centralsjukhus, hälsocentraljour
kl. 22—08 Borgå sjukhus, sjukhusjour eller Kymmenedalens centralsjukhus, sjukhusjour
 
Lördagar, söndagar och helgdagar
kl. 8—22 Borgå sjukhus, hälsocentraljour eller Kymmenedalens centralsjukhus, hälsocentraljour
kl. 22—08 Borgå sjukhus, sjukhusjour eller Kymmenedalens centralsjukhus, sjukhusjour
Jouren har tidsbeställning! Ring alltid först! 
Borgå sjukhus, hälsocentraljour, tfn 020 692260, sjukhusjour, tfn 019 5482 551
Kymmenedalens centralsjukhus, hälsocentraljour, tfn 05 2348 688
  
Socialjouren i Östra Nyland har hand om det akuta socialarbetet utanför tjänstetid i Borgå, Askola, Sibbo, Lovisa och Lappträsk.
 
Socialjouren har öppet vardagar kl. 15—8 och på veckoslut från fredag kl. 15 till måndag kl. 8. Jourhavande socialarbetare är anträffbar vardagar och söndagar kl. 15—22, fredagar och lördagar kl. 16—24. Övriga jourtider tas samtalen emot av en handledare vid Borgå skyddshem.
 
Nordenskiöldsgatan 18, 06100 Borgå
Tfn: 040 517 4194
 
Under tjänstetid sköter respektive kommuns enhet för socialarbete det akuta socialarbetet.
Lovisa och Lappträsk 019 5551