Vuxna » Hjälp 24/7 » Nyland » Pages » raasepori

Raseborg

 
Hälsovårdscentralerna har öppet vardagar kl. 8—16
Gäller akutmottagningen och tidsbeställningsmottagningen
 
Ekenäs hälsovårdscentral            019 289 3000
Pojo hälsovårdscentral                019 289 3120  
Karis hälsovårdscentral               019 289 3400
 
Vid akuta sjukfall och olycksfall vardagar, kvällstid och nattetid:
Måndag—torsdag kl. 16—08, Västra Nylands sjukhus, Östra Strandgatan 9, tfn 019 224 2800.
 
Vid akuta sjukfall och olycksfall på veckoslut och helger:
Från kl. 16 på fredag till kl. 8 på måndag morgon samt på helgdagar är akutmottagningen (samjouren) vid Västra Nylands sjukhus, Östra strandgatan 9, tfn 019-224 2890