Kontaktinformation

Feedback

Psykporten feedback

 

Tag kontakt

I allmänna saker kan du via e-post ta kontakt med de som handhar och upprätthåller Psykporten: info.epalvelut@hus.fi.

 

Regionkoordinatorer

Regionkoordinatorn ansvarar för uppdatering av serviceställena inom det egna ansvarsområdet, information, samt samarbetet med de lokala aktörerna. Du kan även vända dig till koordinatorn om du vill beställa broschyrer eller önskar en presentation av Psykporten.

 

Södra Karelens sjukvårdsdistrikt

 

Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt

 

Södra Savolax sjukvårdsdistrikt

 

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt

 

Östra Savolax sjukvårdsdistrikt

 

Kajanalands samkommun för social- och hälsovård

 

Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt

 

Mellersta Österbotten sjukvårdsdistrikt

 

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt

 

Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt

 

Lapplands sjukvårdsdistrikt

 

Länsi-Pohja sjukvårdsdistrikt

 

Birkalands sjukvårdsdistrikt 

 

Samkommunen Norra-Karelens social- och hälsovård

 

Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt

 

Norra Savolax sjukvårdsdistrikt 

 

Päijät-Häme sjukvårdsdistrikt

 

Satakunda sjukvårdsdistrikt

 

Vasa sjukvårdsdistrikt

 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt