Användarhandledning

Du kan söka efter information i tjänsten på flera olika sätt: 

Sökning på kommun

Sökningen på kommun visar en lista över alla tjänster som står till buds för invånarna i kommunen. Tjänsterna visas på en karta med köranvisningar.

Sökning på diagnos

Med hjälp av sökningen på diagnos hittar du diagnosspecifik information om psykiska störningar.

Var får jag hjälp? (symptomnavigatorn)

Sökningen på symptom styr dig till tjänster och information med hjälp av en navigator som har utformats av personer med fackkunskap. I symptomnavigatorn väljer du först din hemkommun.  Sedan kan du söka efter det problem som är mest framträdande hos dig i förteckningen över symptom. Därefter styr navigatorn dig till de tjänster och den information som är relevant för dig utifrån symptomen, svårighetsgraden på dessa och eventuella faktorer i livssituationen.