Frågor och svar

Varför kan jag inte bara söka efter information med hjälp av Google?

Du kan också söka efter information med hjälp av Google, men det är förknippat med vissa problem. För det första är informationen inte alltid tillförlitlig eller granskad. För det andra bygger Google och andra sökmotorer på ord, och det finns flera olika ord som syftar på samma sak. Då är det svårt att på ett täckande sätt hitta de centrala sökresultaten. För det tredje är sökmotorerna globala, medan den här tjänsten är skräddarsydd för din egen region. 

Att gå igenom symptomnavigatorn tar upp min värdefulla tid, varför skulle jag lägga tid på det?

Med hjälp av symptomnavigatorn hittar du inte bara information och tjänster som troligtvis är relevanta för dig, utan den hjälper dig även att få grepp om ditt problem och få synpunkter på det utifrån den bästa kunskapen som finns tillgänglig i nuläget. Det är inte bara sökresultatet som är viktigt, utan även resan dit!
 

På tal om resor, varför kan jag inte bara promenera in på närmaste ställe där man tillhandahåller mentalvårdstjänster?

Du blir inte nödvändigtvis betjänad på närmaste enhet som tillhandahåller mentalvårdstjänster. Detta beror på att olika tjänster lämpar sig för olika psykiska problem, och man har kommit överens om arbetsfördelningen i regionen. Alla behandlar inte allt. Det är viktigt att rätt tjänster och rätt information når rätt klienter.
 

Hur ser arbetsfördelningen då ut?

Arbetsfördelningen bygger bland annat på hur allvarligt problemet är. Lindriga psykiska störningar är mycket vanliga. Allvarligare störningar är mer sällsynta. Om lindriga störningar behandlades inom specialsjukvården skulle systemet snabbt bli överbelastat. Vid lindriga störningar kan behandling inom de tjänster som tillhandahålls av tredje sektorn eller primärvårdsdistriktet vara effektivare, eftersom orsakerna och lösningarna oftast är mer förknippade med livsmiljön, till exempel med arbetet eller familjen. Det är viktigt att dela in tjänsterna i olika nivåer både för att resurserna ska räcka till och för att man ska kunna ge bästa möjliga vård. I den här tjänsten har problemen delats in i sex nivåer enligt svårighetsgrad – från de lindrigaste problemen (1) till problem som kräver jouråtgärder (6).