Ansvarsfrågor

Arbetsfördelningens riktlinjer

Psykiatriska resultatenheten ansvarar för specialsjukvården inom psykiatri i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS). De här sidorna och de riktlinjer som presenteras på dem representerar i första hand den psykiatriska resultatenhetens synvinkel.

Osäkerhetsfaktorer

Den information som tillhandahålls av Psykporten är granskad och korrekt, men för den enskilda användaren av webbplatsen är informationen endast riktgivande och ersätter inte en bedömning som görs av yrkesutbildad mentalvårdspersonal eller en diagnos som har ställts av en läkare och som bygger på en klinisk bedömning av situationen. Därför är HNS inte skyldigt att i enskilda patienters fall agera enligt de principer som nämns på webbplatsen.

Vårdansvar

HNS tar inget vårdansvar för användarna av denna webbplats, dvs. vårdansvaret ligger alltid hos den behandlande vårdinstansen. Webbplatsen innehåller granskade och relevanta länkar. Psykporten tar dock inte fullt ansvar för den information som dessa länkar leder till, och de principer som länkarna nämner förpliktar inte den vårdande instansen.