F10–19.1 Skadligt bruk av rusmedel

En diagnos på nivån skadligt bruk av rusmedel innebär att användningen har skadat eller utgjort en risk för hälsan eller det sociala livet, men att man inte är beroende av rusmedlet.

Behandling

Ett rusmedelsproblem som har klassificerats som skadligt bruk är lindrigt (nivåerna 2–3) och kan hos vissa behandlas genom personligt beslutsfattande och eget arbete utan någon behandlande vårdinstans. Det viktiga är att man har uppmärksammat problemet.

Som stöd för nykterheten finns psykosociala behandlingsformer, till exempel grupper för kamratstöd, och biologiska behandlingar, till exempel antabus. Stöd för skadligt bruk utan parallell psykiatrisk sjukdom (dvs. att inga andra psykiska problem förekommer) kan hittas via flera av de länkar som finns på den här webbplatsen. I vår region erbjuds även psykologiska behandlingar som ordnas av olika aktörer. A-klinikerna och hälsovårdscentralerna tillhandahåller även biologiska behandlingsformer vid besvärliga symptom.


 Information på nätet​​​​​​​