F10–19.3 Abstinenssymptom

Abstinenssymptom beror oftast på att ett omfattande rusmedelsbruk har avslutats. Beroende på vilket rusmedel man har använt, består abstinenssymptomen av olika fysiska och psykiska symptom. Ångest, depression och sömnstörningar hör till de vanligaste psykiska symptomen.

Behandling

Abstinenssymptom är av övergående natur, men om de är besvärliga kan man behöva få behandling för dem. För vården ansvarar primärhälsovården, dvs. hälsovårdscentralerna, tillnyktrings- eller avbrytningsstationer eller andra rusmedelsenheter. Om det även förekommer allvarliga psykiatriska symptom, till exempel självdestruktivitet, konsulteras i allmänhet specialsjukvården inom psykiatri.

 Information på nätet
 

​​