F10-19.4 Delirium

Delirium är ett livsfarligt tillstånd som förekommer i anslutning till att en omfattande användning av rusmedel avslutas. Vid delirium varierar graden av medvetande och patienten är ofta förvirrad. Delirium är ofta förknippat med olika hallucinationer och vanföreställningar. Oro och stark ångest är också vanligt förekommande. Fysiska symptom som liknar abstinenssymptom är typiska för delirium.

Behandling

Delirium är ett livsfarligt tillstånd som kräver akutåtgärder (nivå 6). Patientens fysiska tillstånd följs, de grundläggande livsfunktionerna tryggas och patienten lugnas oftast med läkemedel. På grund av den fysiska livsfaran inleds behandlingen av delirium alltid på en somatisk enhet, vilket i vårt område ofta innebär jouren vid hälsovårdscentralen.

 Information på nätet
 

​​