F10–19.5–9 Psykiska störningar som orsakats av rusmedel

Dessa diagnoser omfattar allvarliga psykiska störningar som orsakats av rusmedel.

 Information på nätet