F10-19 Störningar som anknyter till rusmedelsanvändning

I den här gruppen av störningar ingår skadligt bruk av olika rusmedel, rusmedelsberoende och olika psykiska problem som orsakas av rusmedel. De rusmedel som ingår i gruppen är alkohol, narkotika, tobak och läkemedel som missbrukas.

Välj diagnos:

F10–19.1 Skadligt bruk av rusmedel
F10–19.2 Rusmedelsberoende
F10–19.3 Abstinenssymptom
F10-19.4 Delirium
F10–19.5–9 Psykiska störningar som orsakats av rusmedel

 

 Information på nätet​​​​