F20 Schizofreni

Schizofreni är en sjukdom som oftast har en omfattande inverkan på en persons liv. Vid schizofreni kan de ovannämnda symptomen med anknytning till den sviktande verklighetsuppfattningen (positiva symptom) eller symptom som rör känslolivet och en förflackning av viljan (negativa symptom) vara accentuerade. Schizofreni påverkar ofta personens förmåga att klara av sina vardagssysslor och det sociala umgänget, vilket leder till att olika stöd- och rehabiliteringsåtgärder är särskilt viktiga. Det finns flera olika undertyper av schizofreni, beroende på vilka slags symptom som huvudsakligen förekommer. De vanligaste undertyperna är F20.0 paranoid, F20.1 hebefren, F20.2 kataton och F20.3 odifferentierad schizofreni.

 Information på nätet