F22 Vanföreställningssyndrom

Karakteristiskt för störningen är att långvariga vanföreställningar förekommer utan de övriga störningar i tankarna och känslolivet som är typiska för schizofreni. Vanföreställningar är snedvridna och orealistiska tolkningar av världen. Personen kan utan verklighetsgrund föreställa sig att han eller hon blir förföljd, lider av en allvarlig sjukdom eller har en deformerad kropp.

 Information på nätet