F23 Övergående psykotiska syndrom

Vid övergående psykotiska syndrom är det fråga om hastigt påkomna störningstillstånd som allvarligt förvränger verklighetsuppfattningen och som kan ha föregåtts av en situation med stark stress. Symptomen vid dessa störningstillstånd kan påminna om schizofreni och vanföreställningssyndrom, men uppkommer på två veckor (oftast på avsevärt kortare tid) och går över på några veckor.

 Information på nätet