F25 Schizoaffektivt syndrom

Schizoaffektivt syndrom är en periodisk störning, där det förekommer symptom på både schizofreni och allvarliga förstämningssyndrom (depression eller mani) under samma sjukdomsperiod.

 Information på nätet