F29 Ospecificerad icke-organisk psykos

Tillstånd där det förekommer symptom på psykos, men där man ännu inte har kunnat eller hunnit typbestämma psykosens egenskaper.​

 Information på nätet