F20–29 Psykotiska störningar

 
Störningarna i den här gruppen är centralt förknippade med tidvis sviktande verklighetsuppfattning, det vill säga en snedvriden/skev tolkning av den externa situationen. De centrala symptomen i den här gruppen anses vara hallucinationer och vanföreställningar, men andra störningar i tankeverksamheten förekommer också. Irrelevanta eller förflackade känslotillstånd är också vanliga i den här gruppen av störningar, där schizofreni, vanföreställningssyndrom och schizoaffektivt syndrom samt kortvariga eller icke-typiska former av dessa ingår.
 

Behandling

Att behandla en psykos är svårt, eftersom patienten ofta ser och upplever sin situation på ett helt annat sätt än den närmaste kretsen eller den behandlande vårdinstansen. Patienten har inte nödvändigtvis samma uppfattning om sitt vårdbehov som omgivningen. Av den här orsaken tvingas man ibland inleda behandlingarna utan att patienten samarbetar. Detta kallas vård oberoende av patientens vilja.

Vid psykoser intar antipsykotisk läkemedelsbehandling en central ställning. Läkemedelsbehandlingen förbättrar oftast patientens tillstånd redan på ett par dagar eller i de flesta fall åtminstone inom några veckor. 

Välj diagnos:

 Information på nätet​​​​
​​​​​​