F30 Maniska episoder

De typiska dragen av maniska episoder är att humöret och verksamhetsaktiveringen plötsligt stiger märkbart. Olika symptom som kan förkomma är bl.a. pratsamhet, snabbt tänkande, minskad förmåga att associera tankarna till varandra, uppenbar förhöjning av självförtroende (till och med storhetsföreställningar), koncentrationssvårigheter (till och med tankspriddhet), ogenomtänkt beteende eller impulsivitet på områden som är skadliga för en själv (såsom våghalsigt beteende i trafiken, ogenomtänkt sexuellt beteende, slösaktighet, byte av arbetsplats eller snabbt gjorda förändringar i mänskliga relationer). Under en manisk episod kan humöret vara upprymt men också irriterat och varierande. Det är vanligt att sömnbehovet minskar under de maniska episoderna. Ibland kan även psykotiska symptom (psykotiska störningar) förekomma. Då kan en manisk person föreställa sig att han eller hon har övernaturliga krafter eller har direkt kontakt med gud. Det kan även handla om att en persons föreställningar om sina egna unika särdrag överstiger gränserna för vad som är realistiskt, dvs. den allmänna verklighetsuppfattningen. Även riklig användning av alkohol kan förekomma under maniska episoder.
 

 Information på nätet​​