F30–39 Förstämningssyndrom

 

Förstämningssyndrom kan ta sig uttryck i antingen monopolär (depression) eller bipolär sjukdom (periodisk växling mellan framhävd depression och mani). 

Välj diagnos:

 Information på nätet​​​​​​​​