F40.0 Rädsla för offentliga platser (agorafobi)

Denna störning inkluderar rädsla för öppna platser, rädsla för att röra sig i en folkmassa samt rädsla för andra situationer som det är svårt att snabbt ta sig ur. Det undvikande av offentliga platser som förekommer i samband med den här störningen kan inskränka en persons liv avsevärt, eftersom störningen i värsta fall leder till att personen inte klarar av att röra sig utanför hemmet.

 Information på nätet



​​