F40.1 Rädsla för sociala situationer (social fobi)

En rädsla för att bli föremål för andra människors uppmärksamhet är central vid den här störningen. Personen är rädd för att skämma ut sig och försöker oftast undvika gruppsituationer. Symptomen börjar oftast redan i unga år och kan vara begränsade till vissa situationer, till exempel framträdanden, ätande eller möten med det motsatta könet. Symptomen kan även vara vidsträckta och omfatta alla sociala situationer. 

 Information på nätet​​