F40 Fobiska syndrom

Det centrala symptomet i den här gruppen av störningar är ångest för vissa situationer eller saker som i sig är ofarliga. Med ångest avses inre oro och rastlöshet, och ångesten är oftast förknippad med fysiska symptom, till exempel hjärtklappning, darrningar eller svindel.
Vid fobiska syndrom antingen undviker man vissa situationer eller också är han eller hon rädd för dem. Ångestens styrka varierar från en känsla av obehag till skräck. Tanken på att hamna i den situation som väcker rädsla ger ofta upphov till föregripande ångest.

Behandling

Både psykoterapeutiska tekniker och läkemedelsbehandling har visat sig vara effektiva vid vården av fobier. Vilken behandling som är lämplig beror på hur svår störningen är. Av de terapeutiska teknikerna finns det bäst evidens för de kognitiv-behavioristiska metoderna. Det centrala inom den här tekniken är att man stegvis utsätter sig för de situationer som väcker rädsla, varvid reaktionerna vid rädsla mattas av. Vissa depressionsläkemedel som påverkar hjärnans signalsubstans serotonin har visat sig utgöra en fungerande läkemedelsbehandling. Lindring vid kortvariga, situationsspecifika rädslor utan anknytning till vardagslivet kan fås med hjälp av lugnande medel, men dessa är till skillnad från depressionsläkemedel förknippade med en risk för beroende vid långvarig användning.

Man kan söka hjälp vid hälsovårdscentralen, där man förutom att ge information och stöd även kan inleda läkemedelsbehandling. Om behandlingen inte har någon effekt eller symptomen är särskilt svåra utfärdas en remiss till specialsjukvården, där man har tillgång till mer komplexa läkemedelsbehandlingar samt psykoterapier som har visat sig fungera. Man kan även söka sig till psykoterapi eller annan psykiatrisk behandling inom den privata sektorn.

Välj diagnos:

 

 Information på nätet​​

 

​​​​​​​