F43.0 Akut stressreaktion

Vid en akut stressreaktion är det fråga om snabbt övergående, svåra symptom som hastigt utvecklas hos en symptomfri person som en reaktion på exceptionell stress. Symptomen börjar oftast inom några minuter efter den stressframkallande händelsen och försvinner på några timmar eller en dag. Stressfaktorn måste vara exceptionell, till exempel en naturkatastrof, en allvarlig olycka, att falla offer för ett brott, att ens hem brinner ner eller flera dödsfall i den närmaste kretsen. Symptomen börjar ofta med en känsla av att man är ”bedövad”, och medvetenheten och observationsförmågan kan vara mer inskränkt än normalt. Personen är inte nödvändigtvis medveten om tid eller rum. Han eller hon kan dra sig in i sin egen värld eller irra planlöst omkring.

Behandling

Det centrala i behandlingen är att trygga den fysiska säkerheten, dvs. behandla eventuella fysiska skador och erbjuda skydd och föda tills situationen är över. Lugnande medel kan också behövas om tillståndet är förknippat med stark upprördhet. Utgångspunkten är att vården erbjuds av enheter som erbjuder somatisk vård och av primärvården. Enligt den nuvarande uppfattningen är nyttan av debriefingsverksamhet omtvistad. 

 Information på nätet​​

​​