F43.2 Anpassningsstörningar

Anpassningsstörningar innebär allmänna symptom på ångest och depression i samband med en betydande förändring i livet. Förändringen kan bestå av förlusten av en närstående, en stor förändring på arbetet eller att man själv eller en anhörig blir sjuk. Störningen är av lindrig natur och ligger ganska nära en sund reaktion på förändringar. Den försämrade funktionsförmåga som störningen ger upphov till går oftast snabbt över.

Behandling

Inom behandlingen försöker man strukturera livssituationen tillsammans med antingen den närmaste kretsen eller en yrkesutbildad person. Samtal i en grupp för kamratstöd kan vara till hjälp oberoende av förändringens art. För ångest- eller sömnlöshetssymptom kan man erbjuda tillfällig medicinering med läkemedel mot ångest eller sömnmedel. Om symptomet är akut utbrändhet kan en kort sjukledighet hjälpa. 

 Information på nätet​​