F43 Reaktioner på svår stress och anpassningsstörningar

Bakom störningarna i den här gruppen ligger en mer eller mindre stark stressfaktor eller livsförändring som symptomen är en reaktion på. Ju större stressfaktorn eller traumat är, desto större är andelen av de exponerade personerna som får symptom och desto mer sannolik är orsak-verkan-relationen mellan händelsen och symptomen.
 

Välj diagnos:


 Information på nätet​​
​​​​