F44 Dissociativa syndrom

Vid tillstånd av den här sorten fungerar de olika sidorna av en persons medvetande, som känslor, tankar och minnen, inte normalt. I normala fall kan en person integrera de olika sidorna av sitt medvetande till en enhetlig jagupplevelse, men vid dessa störningar är integrationen bristfällig.

Till de dissociativa syndromen hör dissociativ identitetsstörning, dissociativ amnesi, dissociativ fugue, depersonaliseringsstörning samt blandade dissociativa syndrom.

 Information på nätet​​