F45 Somatoforma syndrom

Denna störning innehåller fysiska eller till en fysisk sjukdom kopplade symptom, som inte ändå kan förklaras med hjälp av sjukdomen.

Till den här gruppen hör bl.a. somatoforma störningar, hypokondri och långvarig känsla av oförklarlig smärta. 

 Information på nätet
​​​​​​​