F50.0 Anorexia nervosa

Anorexia nervosa är en störning där personen i fråga avsiktligen åstadkommer och upprätthåller ett svälttillstånd hos sig själv. Personen är rädd för att gå upp i vikt eller bli tjock, trots att han eller hon kanske egentligen är underviktig. Anorexia nervosa inkluderar en snedvriden kroppsbild, och den egna kroppsvikten och kroppsformen påverkar personens självuppfattning orimligt mycket.

Anorexia nervosa börjar ofta med ett vanligt bantningsförsök i ungdomen. Bantningen förändras sedan och blir till tvångsartad och okontrollerad svält. Anorexia nervosa kan även inkludera tvångsartad och överdriven motion. Om ätstörningen blir långvarig förekommer även uteblivna menstruationer och osteopeni (brist på benvävnad) samt andra sjukdomar som beror på att personen är undernärd. Samtidigt som anorexia nervosa förekommer ofta även andra psykiska sjukdomar, som depression eller ångest (t.ex. tvångssymptom).

Behandling

Behandlingen är inriktad på korrigering av näringstillståndet och näringshandledning samt identifiering och behandling av de psykologiska, familjerelaterade och beteenderelaterade problem som störningen är förknippad med. Goda behandlingsresultat har uppnåtts med bl.a. kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) och familjeterapi.

 

 Information på nätet​​