F50.2 Bulimia nervosa

Typiskt för bulimia nervosa är återkommande och okontrollerade attacker av hetsätning, som hemlighålls för andra. Hetsätningsattackerna leder till att man försöker förhindra viktuppgång genom kräkningar, laxermedel, diuretika, fasta eller överdriven motion. Bulimia nervosa är även förknippad med en stark rädsla för att gå upp i vikt och noggrann viktkontroll. Hetsätningen åtföljs ofta av depression och självförakt.

Störningen är förknippad med överdriven oro för kroppsformen och kroppsvikten, eftersom de har orimligt stor inverkan på personens självuppfattning. Det finns två undertyper av bulimia nervosa: självrensningstypen, som kompenserar attackerna av hetsätning med att kräkas eller använda laxermedel eller diuretika samt typen utan självrensning, som kompenserar överätandet med t.ex. fasta eller överdriven motion. Bulimia nervosa börjar normalt i senare ålder än anorexia nervosa.

Behandling

Behandlingen är inriktad på att bryta cirkeln av symptom, normalisera ätbeteendet och identifiera och behandla de psykologiska, familjerelaterade och beteenderelaterade problem som störningen är förknippad med. Goda behandlingsresultat har uppnåtts med näringshandledning och kognitiv beteendeterapi (KBT).

 Information på nätet​​