F50.3 Atypisk bulimia nervosa (binge eating disorder)

BED (binge eating disorder) är en störning där personen lider av okontrollerade attacker av hetsätning. Störningen skiljer sig från bulimia nervosa genom att den inte nödvändigtvis inkluderar kräkningar. Vid atypisk bulimia nervosa lider personen dock av samma skamkänsla, och hetsätningen kan vara förknippad med hemlighetsmakeri. På grund av det överdrivna energiintaget leder störningen ofta till viktuppgång och kan således orsaka övervikt.

 

 Information på nätet​​