F50 Ätstörningar

Beteendestörningar som är förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer innefattar bl.a. ätstörningar. Ätstörningar är förknippade med ett avvikande ätbeteende, och de vanligaste formerna är självsvält (anorexia nervosa) och hetsätning (bulimia nervosa).​​

 

Välj diagnos:

F50.3 Atypisk bulimia nervosa (binge eating disorder)​​​

 

 Information på nätet​​