F52 Sexuell dysfunktion, ej orsakad

Till dessa störningar hör en sexuell ovilja, sexuell avsmak och en avsaknad av sexuell njutning.

 Information på nätet​​
​​​