F50–59 Beteendestörningar förenade med fysiologiska rubbningar och fysiska faktorer