F60.2 Antisocial personlighet

Karakteristiskt för störningen är likgiltighet inför allmänna normer. Beteendet är nonchalant, och personen är oförmögen eller ovillig att beakta andra människor. Han eller hon agerar impulsivt, är oärlig och lättirriterad och ofta även aggressiv samt gör sig skyldig till upprepade lagförbrytelser utan att ångra sina handlingar. En antisocial person anser att orsakerna till hans eller hennes agerande finns på annat håll än hos personen själv.

Det antisociala beteendet börjar redan före 15 års ålder. Efter puberteten leder beteendet i typiska fall till juridiska påföljder, ofta även till fängelsedomar. Denna störning är även ofta förknippad med missbruk av rusmedel.

Behandling

Den här störningen lindras ofta med åren samt som en följd av responsen från den närmaste kretsen och samhället. Att man lär känna sin egen läggning och undviker situationer som kan leda till problem kan förhindra att man hamnar i svårigheter. Rusmedels-, humör- och impulsivitetssymptom kan kräva en vårdrelation och ofta även medicinering.

 Information på nätet​​